AI思維與數位轉型

陳國琛 No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 No.1133

詳細資訊

數學系於守謙國際會議中心舉辦「AI思維與數位轉型」講座,邀請人工智能股份有限公司 董事長張榮貴(左)演講,系主任余成義(右)頒發感謝狀。(攝影/陳國琛)

    屬性:
  • 寬度: 3574 px
  • 高度: 2383 px
  • 大小: 1.23 MB
  • 瀏覽: 168 次
  • 下載: 2 次
  • 申請: 0 次
  • 分類:淡水校園

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3692) H(2462) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3692) H(2462) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3775) H(2517) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3775) H(2517) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3058) H(2038) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(3058) H(2038) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(2993) H(1995) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(2993) H(1995) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

陳國琛 W(4272) H(2848) No.1133

AI思維與數位轉型

林育珊 W(4235) H(3735) No.1133

AI思維與數位轉型

林育珊 W(4235) H(3735) No.1133

AI思維與數位轉型

林育珊 W(2950) H(3065) No.1133

AI思維與數位轉型

林育珊 W(2950) H(3065) No.1133