(USR+CSR)成果發表

黃偉 No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 No.1140

詳細資訊

春之饗宴「淡味創生知行學」淡江大學X校友企業社會責任實踐計畫聯合成果展,資圖系教授林信成等人身著淡水開港時之各國服飾,邀請現場共同高唱「淡江傳人」。(攝影/黃偉)

    屬性:
  • 寬度: 5222 px
  • 高度: 3481 px
  • 大小: 3.14 MB
  • 瀏覽: 103 次
  • 下載: 1 次
  • 申請: 1 次
  • 分類:守謙國際會議中心 / 淡水校園 / 教職員工 / 教學 / 校友

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5790) H(3860) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5790) H(3860) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5541) H(3694) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5541) H(3694) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5590) H(3727) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5590) H(3727) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5440) H(3627) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(5440) H(3627) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140

(USR+CSR)成果發表

黃偉 W(6000) H(4000) No.1140